Limab lengdemåler LMS 6048

Øvrig Limab utstyr: Ta kontakt

  • LMS 6048 lengdemåler
  • 1 stk ny Proficura SR
  • Sick Ruler-E1111

Sick Ruler for 3-D skanner i Milltech/MPM anlegg:

Ruler-E1111

Sick Ruler 3000 erstatter E1111

Assesia as tar hånd om utbyttes/salg av nye måleenheter Ruler for 3-D skannere. Ta kontakt for mer info!

Oppdrag:

Oppdrag Moelven Østerdalsbruket

I 2020 ledet jeg prosjektet for oppgradering av sag for Moelven Østerdalsbruket.

Moelven Østerdalsbruket skal oppgradere transport mellom 1. og 2. sag-gruppe. Utføres uke 29-30-31.

Prosjekt Sag 2020 på Østerdalsbruket gikk etter tidsplan og ble meget vellykket! Takk for godt samarbeid til: Moelven Østerdalsbruket Ringsaker Industriservice as, Milltech AB, Berg og Samboe as, Bjørnar Westvang og Kjetil hagen

Bergene Holm Brandval

I desember 2020 og inn i 2021 hadde jeg oppdrag for Milltech ab, på min tidligere arbeidsplass B H Brandval: Er med på idriftsetting og opplæring av MPM optimerings-system. B H Brandval gjør en stor investering på saglinjen fra 1990 med nytt styresystem og optimering fra Milltech/MPM, samt nytt servosystem fra USNR. Veldig interessant å få være med på! Solgte saglinjen sammen med Terje Hynne og Torkel Blomstrand til Emil Fjeld, Brandval i 1989-90. Jobbet der i 4 år 1990-94.

Nytt styresystem på Moelven Løten

Moelven Løten har investert i nytt styresystem på saglinjen. Produksjonslinjen er en rundgangs-linje m/reduser-4-bånd + en 4 bånd-gruppe for oppdeling av sentrum. Kvalitet er viktig, 3D-skanneren sitter på returen for å se på blokken etter at den er åpnet. Blokkhøyden bli målt med en enkel enveis måleramme. Operatør kan også gi kvalitet på hver enkelt stokk/blokk. Skulle ha vært kjørt i gang høsten 2021, men pga korona er den utsatt til januar 2022. Det blir også nytt servo-system og noen mekaniske forbedringer. Veldig interessant å få være med på! Styresystemet er levert av Milltech AB, Servo fra USNR og Ringsaker Industriservice AS står for det mekaniske.

Nytt Styresystem til InnTre Steinkjer.

InnTre Steinkjer har investert i nytt styresystem på saglinjen. Produksjonslinjen er en rett reduser-sirkel linje, med en kantautomat. Styresystemet m 3D-skanner og optimering er levert av Milltech/MPM, og servosystemet fra USNR.

Nytt styresystem til Inntre Kjeldstad, avd Selbu

Inntre Kjeldstad avd. Selbu oppgraderer styresystemet på saga 1. kvartal 2023. Leverandør er Milltech AB

Nytt styresystem til Bergene Holm, Larvik

Bergerene Holm, Larvik oppgraderer styresystemet på saga under ferien i 2023. Leverandør er Milltech AB

Opplæring/oppfølging av Optimerings systemer på saglinjer:

3D-måling og fulloptimering av tømmerstokken kom for fullt inn i bransjen vår i begynnelsen av 2000, etter at Bergene Holm var de første med sitt anlegg på Hellenes i 1998. Jeg var så heldig å få være med det første anlegget på Hellenes, og har etter dette vært med på over 20 installasjoner. Mange av disse nærmer seg 10-15 år, og mange av de som var med og fikk opplæring, er pensjonister eller har sluttet. Optimeringssystemene er er avanserte og er veldig viktig verktøy for å gi lønnsomhet i skurproduksjonen. Jeg har vært på flere oppdrag i 2021, og ser behovet for oppfølging/oppfrisking av hvilke mulighet systemene har. Det samme gjelder sekvensstyringene PLS-Systemene. Anbefaler minst et besøk i året fra de som har levert systemene for gjennomgang og forbedringer.

Opplæring Eidskog Stangeskovene AS:

Har hatt 2 fine og interessante dager på Skotterud med gjennomgang:

«Fra tømmer til ferdig sortert skur, samt optimering og rapportering»

Fin samling av kollegaer fra Virkes-ansvarlig, økonomi-ansvarlig, produksjonsledelse, vedlikehold, operatører og ledelse.

Bra tiltak som ga mange fine diskusjoner, og forhåpentlig nyttig input.

Takk til til ESAS for oppdraget!

Opplæring Hasås avd. Telemarksbruket

Hva skjer i saghuset? Gjennomgang av maskiner, funksjoner og optimering.

En fin dag sammen med operatører og ledelse i Telemarksbruket.

Takk for en fin gjennomgang og oppdrag!

Opplæring Moelven Trysil:

Skurproduksjon: Hva skjer i saghuset, samt optimering.

2 fine dager sammen med nye og erfarne ansatte på Trysil.

Takk for oppdraget!

Oppgradering Begna Bruk AS

Milltech og Hedlunds skal gjøre en stor oppgradering/investering i Begna.

Milltech gjør oppgradering av saglinjen med: Ny styring, ny optimering, dimensjonsmåling m/automatisk korrigering av servo, nytt el-anlegg, el- installasjon og sikkerhet. SSE gjør el-installasjon og Tre og Teknikk gjør sikkerhet.

Gösta Hedlund AB gjør nytt tømmerinntak, som erstatter det gamle med basseng.

Vi takker Begna Bruk for tilliten og ser frem mot et stort prosjekt 1 kvartal 2025!

Fortsatt stor aktivitet i bransjen:

Jobber sammen med Milltech ab med oppgraderinger av styresystemer. Mange eldre systemer, hvor det er mangel på deler og etter hvert kompetanse.

Det har blitt lange leveringstider hos nesten alle leverandører, vi snakker nå om 2024 – 2025 og inn i 26

Jobber også med tømmerhandtering fra Gösta Hedlund AB , samt Limab-utstyr. Opplæring, rådgivning hos kunder jeg har jobbet med i mine 44 år i bransjen.

Milltech og «Brädsorteringer» rå-sorteringer og justerverk.

Wravor:

Etterspørsel av enkle løsninger for bygdesager – Gårdssager:

Se hva Slovenske Wravor kan levere:

https://www.wravor.com/