Om Assesia

Assesia as er et Rådgivnings – selskap

Eies 100 % av Finn Ragnar Martinsen.

Med mine 49 år i næringslivet, hvorav de siste 44 år i Treindustrien ønsker jeg å tilby mine tjenester i form av rådgivning innen:                    


Skurproduksjon – drift

Skuroptimering – utnyttelse av råstoff

Prosess-optimalisering

Utnyttelse av investert utstyr.

Prosjektledelse

Opplæring

Stokk Optimering