Kompetanse

Serviceingeniør tidlig 80-tall Kockums

Finn Ragnar Martinsen Født: 22.12.53
Sivilstatus: Gift, 2 barn
Utdanning:
Odal Realskole 1968 – 1971
Yrkesskole, Svakstrøm 1971 – 1972
Gjøvik Tekniske Fagskole 1972 – 1974
Militærtjeneste: Flyvåpenet: NIKE 1974 1975
Kurs:
Gunnar Tverdal Disc Management
England/Tyskland Div. «hard-ware» kurs.
Norges Fotballforbund: Leder 1-2 og 3
Erfaring/Praksis:
Data Automasjon AS Service-ing. EDB 1976 – 1980
Kockums/Rema Service-ing/Service-leder 1980 – 1984
RemaControl: Service-leder 1984 – 1986
Ibas: Data rekonstruksjon 1986
Kalmar Industries: Service/Salg 1986- 1990
Emil Fjeld AS Brandval Sag: Prosjektleder 1990 – 1994
Alfa Laval AS RemaControl: Avd. sjef. 1994 -2000
Söderhamn Eriksson AS: Daglig leder 2000-2018
USNR A/S: Daglig leder Senior Adviser2018-2019
Assesia as: Daglig leder 2019 –
Div. styreverv:
TTF, Treknisk, HKP, Sør-Odal Grenderåd.
Hobby: Idrett, Jakt, Hytte.